DINOWEB - dinosaurs web-site  

Complete Data Base of Paleozoic and Mesozoic Tetrapods.
Paleo-News and illustrations. Big electronic PDF-library.

 
line decor
  
line decor

Download PDF Paleolibrary
 

 

*
?????????? ?????????
сайт о динозаврах
??????? ?????????

рейтинг сайтов
Free Hit Counters

Free Counter
hit counter javascript

myspace hit counter
Powered by counter.bloke.com

Locations of visitors to this page

 
 

Je Nanotyrannus platným rodem?

December 20 , 2016:

by Vladimir Socha

…aneb Neznámý dospělec nebo populární mládě?

Právě před sedmdesáti lety, tedy roku 1946, popsal americký paleontolog Charles W. Gilmore lebku teropoda, objevenou o čtyři roky dříve D. H. Dunklem v souvrství Lance na území Montany. Exemplář, který má nyní označení CMNH 7541, považoval vědec za nový druh tyranosaurida rodu Gorgosaurus a dal mu proto jméno G. lancensis.[1] V roce 1988 však lebku opětovně prozkoumala trojice vědců – Robert T. Bakker, Philip J. Currie a Michael Williams (tehdejší kurátor paleontologických sbírek Cleveland Museum of Natural History, kde byla fosilie umístěna a vystavena). Tito paleontologové došli k závěru, že kosti na lebce jsou již srostlé a muselo tedy jít o dospělý exemplář dosud neznámého druhu tyranosaurida. Dali mu vědecké jméno Nanotyrannus lancensis, podle malých rozměrů v porovnání s dalšími pozdně křídovými tyranosauridy.[2] Lebka o délce asi 58 centimetrů totiž odpovídala celkové délce těla kolem 5 až 6 metrů, což je méně než polovina délky těla druhu Tyrannosaurus rex. Podle Bakkerových představ žil nanotyranus ve stejných ekosystémech jako jeho větší příbuzný, lovil nejspíš ve smečkách a specializoval se na rychlejší a menší kořist. Vyskytoval se tedy ve stejné době jako tyranosauři, asi před 68 až 66 miliony let. Platnost tohoto druhu byla víceméně uznávána, a to až do roku 1999, kdy odborník na tyranosauridy Thomas Carr ve své studii doložil, že se ve skutečnosti jednalo spíše o mladého, stále rostoucího jedince.[3] Bylo tak prakticky jasné, že se jedná o mládě druhu T. rex. V roce 2001 byl pak objeven slavný exemplář „Jane“ (BMRP 2002.4.1), asi šest metrů dlouhý a kolem 700 kilogramů vážící jedinec, který zřejmě zemřel zhruba v 11 letech věku. Tato fosilie podpořila verzi nanotyrana coby mláděte tyranosaura, ačkoliv některé nejasnosti přetrvávají.[4] I když někteří vědci stále trvají na zařazení CMNH 7541 i „Jane“ do druhu N. lancensis, většina důkazů svědčí o opaku. Histologický rozbor fosilních kostí Jane, umístěné nyní v expozici Burpee Museum of Natural History v Rockfordu (Illinois) ukázal, že kosti v době její smrti stále rostly, rozhodně se tedy nejednalo o plně dorostlý exemplář. Na druhou stranu právě v letošním roce vyšla další vědecká studie, která porovnáváním proporcí končetin různých teropodů dospívá k překvapivému závěru, že Nanotyrannus lancensis by přece jen mohl být zcela samostatným druhem tyranosaurida, velmi blízce příbuzného druhu T. rex.[5]

V roce 2011 bylo oznámeno, že o pět let dříve vykopali komerční sběratelé fosilií dvojici dinosauřích zkamenělin v Montaně. Šlo o kostru ceratopsida (zřejmě rodu Triceratops) a o jakéhosi menšího tyranosaurida, který podle tvrzení Roberta Bakkera a Petera Larsona mohl být nanotyranem. Exempláři se dostalo nepříliš nápadité přezdívky „Bloody Mary“ a údajně měl nejen relativně, ale i absolutně delší přední končetiny než obří Sue (a to zhruba 1,5 krát)! To by samozřejmě o příslušnosti exempláře k druhu T. rex mohlo říci mnohé. Bohužel nález se stal předmětem nechutné komerce a v současnosti je již poněkolikáté připravován k dražbě, pro vědecké účely je tak nejspíš na dlouho či možná navždy ztracen.[6] Bakker nicméně stihl prozkoumat lokalitu objevu a na místě zjistil přítomnost asi třiceti vypadlých zubů mnoha jedinců tohoto tyranosaurida, což jej utvrdilo v přesvědčení, že nanotyranové lovili ve smečkách. A jaké jsou hlavní argumenty příznivců myšlenky vědecky platného nanotyrana? Zejména je to rozdílný počet zubů u N. lancensis a T. rex, přičemž první jmenovaný jich má více. U tyranosaura se v dolní čelisti nachází 11 – 14 zubů a v horní 11 – 12, zatímco u nanotyrana je to 14 až 15 v horní a 16 v každé dolní čelisti. V tomto případě jde ale o chabý „důkaz“, protože počet zubů je velmi individuální v rámci jednotlivých exemplářů i ontogenetického stadia (například u druhu Gorgosaurus libratus se počet zubů s věkem nejspíš snižoval). Na druhou stranu, třeba u asijského tarbosaura je počet zubů u mláďat i dospělců v podstatě stejný.[7] Dalším důkazem o odlišnosti nanotyrana má být proporcionálně větší „ruka“ a odlišná morfologická stavba furkuly (kosti sáňkové).[8] Nejvýznamnějším odlišujícím rysem by ale měla být přítomnost otvoru na zadní straně lebky, konkrétně na kosti os quadratojugale. Holotyp údajného nanotyrana i exemplář „Jane“ tento znak shodně mají, zatímco u lebek zástupců druhu T. rex (a rovněž ani u nedospělých exemplářů jiných tyranosauridů) je nenajdeme.[9] Jde ale opět o chabou podporu samostatnosti N. lancensis, protože výskyt, tvary a množství lebečních otvorů u archosaurů nejsou spolehlivým indikátorem pohlavní dospělosti.[10] Ani 3D modely mozkoven, které údajně ukazují odlišné umístění a stavbu krevních cév a zrakového nervu, nelze považovat za konečný důkaz vědecké platnosti nanotyrana. Spíše se totiž jedná o důsledek razantní anatomické přestavby lebky v průběhu dospívání, kdy kranium tyranosaurů enormně mohutnělo. Závěrem tedy stěžejní otázka – existoval opravdu Nanotyrannus lancensis? Nejspíš nikoliv, zřejmě se skutečně jedná jen o mládě proslulého druhu T. rex. Konečný verdikt ale zatím ještě vynesen nebyl…

Short English summary: Nanotyrannus lancensis is probably not a valid species and should be regarded as a juvenile (ontogenetic stage) of Tyrannosaurus rex.

———

Odkazy:

http://www.bbc.com/earth/story/20160816-meet-nanotyrannus-the-tyrannosaur-that-never-really-existed

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151029102249.htm

http://www.sciencemag.org/news/2015/10/top-predator-wannabe-just-another-t-rex

http://tyrannosauroideacentral.blogspot.cz/2013/09/nanotyrannus-isnt-real-really.html

http://qilong.wordpress.com/2011/05/11/nanotyrannus-nomore/

———

[1] Gilmore, C. W. (1946). „A new carnivorous dinosaur from the Lance Formation of Montana“. Smithsonian Miscellaneous Collections. 106: 1–19.

[2] Bakker, Williams; Currie (1988). „Nanotyrannus, a new genus of pygmy tyrannosaur, from the latest Cretaceous of Montana“. Hunteria. 1: 1–30.

[3] Carr, T. D. (1999). „Craniofacial ontogeny in Tyrannosauridae (Dinosauria, Coelurosauria)“. Journal of Vertebrate Paleontology. 19: 497–520. doi:10.1080/02724634.1999.10011161

[4] Currie, P. J. (2003a). „Cranial anatomy of tyrannosaurid dinosaurs from the Late Cretaceous of Alberta, Canada“. Acta Palaeontologica Polonica. 48: 191–226.

[5] Persons, W. S.; Currie, P. J. (2016). „An approach to scoring cursorial limb proportions in carnivorous dinosaurs and an attempt to account for allometry“. Scientific Reports. 6. 19828. doi:10.1038/srep19828

[6] http://www.smithsonianmag.com/science-nature/montanas-dueling-dinosaurs-134669023/

[7] Tsuihiji, T.; Watabe, M.; Tsogtbaatar, K.; Tsubamoto, T.; Barsbold, R.; Suzuki, S.; Lee, A.H.; Ridgely, R.C.; Kawahara, Y.; Witmer, L.M. (2011). „Cranial osteology of a juvenile specimen of Tarbosaurus bataar from the Nemegt Formation (Upper Cretaceous) of Bugin Tsav, Mongolia“. Journal of Vertebrate Paleontology. 31 (3): 497–517. doi:10.1080/02724634.2011.557116

[8] Larson P. (2013), „The validity of Nanotyrannus lancensis (Theropoda, Lancian – Upper Maastrichtian of North America“, Society of Vertebrate Paleontology: 73rd annual meeting, Abstracts with Programs, str. 159.

[9] Yun, C. (2015). „Evidence points out that Nanotyrannus is a juvenile Tyrannosaurus rex.“ PeerJ PrePrints. 3: e1052. doi:10.7287/peerj.preprints.852v1

[10] Bailleu, A; Scannella, J; Horner, J.; Evans, D. (2016). „Fusion Patterns in the Skulls of Modern Archosaurs Reveal That Sutures Are Ambiguous Maturity Indicators for the Dinosauria“. PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0147687

https://dinosaurusblog.com/2016/11/14/je-nanotyrannus-platnym-rodem/


  
             
Hosted by uCoz